Zasady udzielania informacji w Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na temat opłat za lokale,

zadłużeń czynszowych oraz wysokości salda.

 

        Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że mając na uwadze ustawę o ochronie danych osobowych

(Dz.U. 2016 poz. 922 z późn.zm.) członków Spółdzielni, osób posiadających tytuły prawne do lokalu w budynkach

wchodzących w skład nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni informacje na temat wysokości opłat za lokale,

zadłużeń czynszowych czy wysokości salda będą udzielane przez pracowników Spółdzielni według następujących zasad:

 

• Informacje udzielane są osobom uprawnionym w godzinach pracy spółdzielni,

• Za uprawnioną osobę do otrzymania informacji uważa się osobę posiadającą prawo do lokalu oraz osoby dorosłe

  zamieszkujące wspólnie z osobami posiadającymi prawo do lokalu. Uprawnioną jest także osoba posiadająca

  stosowne pełnomocnictwo.

• Nie udziela się informacji osobom postronnym.

• Udzielenie informacji osobie uprawnionej osobiście następuje po uprzednim wylegitymowaniu się jednym z

  wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy, legitymacją emeryta bądź rencisty.

 

        Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że działa informacja o koncie lokatora (E-BOK).

Program komputerowy umożliwia wgląd do indywidualnego konta, w którym znajdują się informacje dotyczące lokalu,

takie jak: miesięczne naliczenia, rozliczenia, stany liczników, dokonywane wpłaty.

W celu otrzymania dostępu do konta (login i hasło) należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do działu

Administracyjno – Samorządowego pokój 701 lub 702 w siedzibie spółdzielni przy ul. Św. Rocha 11/1 w Białymstoku

lub Administracji Osiedla.  

 

Zachęcamy do korzystania z internetowego dostępu do konta lokalu.