Przetargi

 

       Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ustny na ustanowienie prawa odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

 

1.)  Al. J. Piłsudskiego 2 m 32 – pow. użytk. 19,90 m², IV piętro - cena wywoławcza 80.000,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Spółdzielni w

ING BANK ŚLĄSKI S.A.O/BIAŁYSTOK 89 1050 1823 1000 0022 2602 8492

w terminie do dnia 27.08.2018 r.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 29.08.2018 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Spółdzielni

przy ul. Św. Rocha 11/1 pokój 108.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie załatwienia formalności w terminie 30 dni od daty przetargu.

Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje: telefon – 85 739-95-17 oraz Administracja Osiedla „Centrum” - Al.J.Piłsudskiego 19/1, 

tel. 85 722-23-02.