Administracje osiedli po raz kolejny proponuje rozważyć opomiarowanie Państwa mieszkania w zakresie wody.

 

Na przykładzie osiedla Białostoczek liczącym około 3750 mieszkań tylko 6 mieszkań nie jest wyposażonych w liczniki wody. Obecnie ryczał za wodę wynosi 159,13 zł na 1 osobę miesięcznie, coodpowiada 18 m³ wody, w tym jej podgrzanie w ilości 3,5 m³.

 

Ryczałt będzie ulegać dalszemu zwiększeniu, gdyż niedobory wody na niektórych węzłach są znaczne. Na pewno, na ten stan rzeczy ma i wpływ część z nieopomiarowanych mieszkań. W mieszkaniach tych ryczałt jest liczony zazwyczaj na jedną osobę, a przy braku mierników nie ma tendencji do oszczędzania, czy też przejmowania się drobnymi przeciekami do sedesu, które na przestrzeni roku stanowią pokaźną liczbę setek tysięcy litrów wody niepotrzebnie odprowadzonej do kanalizacji i opłacanej przez nas wszystkich. Także często mieszkania takie są podnajmowane, czego skutkiem jest zamieszkiwanie go przez większą ilość osób niż deklarowana, a tym samym wzrasta znacznie zużycie wody ponad płacony ryczałt. Musimy także przyznać, że część z tych mieszkań stoi również pusta, a ich właściciele płacą w ryczałcie za wodę, której nie zużywają.

 

Dlatego kolejny raz apelujemy do Państwa o zamontowanie wodomierzy by każdy płacił za siebie i za ilość wody, którą faktycznie zużył. Ułatwieniem dla tych z Państwa, którzy rzeczywiście nie mieszkają jest to, że odczyt powyższych wodomierzy odbywa się teraz, trzy razy w roku, a przy braku zużycia nie będziecie Państwo ponosili żadnych kosztów za wodę.

 

Całkowity koszt montażu 1 szt. wodomierza wynosi około 100 zł brutto i obejmuje robociznę łącznie z koniecznymi materiałami i wodomierzem, czyli jest niższy od 1 miesięcznego ryczałtu. Istnieje możliwość rozłożenia kosztu montażu wodomierzy na nieoprocentowane raty. Przy rozsądnym i ekonomicznym korzystaniu z wody koszty założenia wodomierzy często zwracają się już po kilku miesiącach (dla tych, którzy faktycznie nie zamieszkują przy 2 wodomierzach już w przeciągu niecałych 2 miesięcy). Średnie krajowe zużycie wody w mieszkaniach wyposażonych w wodomierze kształtuje się w granicach 5,4 m³, w tym 2 m³ jej podgrzania, co nie przekracza 60 zł miesięcznie na 1 osobę. Przy utrzymaniu takiego zużycia czynsz ulegnie zmniejszeniu o około 100 zł na osobę miesięcznie.

Bliższych informacji można zasięgnąć w administracjach poszczególnych osiedli, osobiście lub

telefonicznie, adresy i telefony dostępne w kontaktach.