Nie stać Cię na zapłacenie czynszu ? Sprawdź może należy się Ci dodatek mieszkaniowy!

 


 

 

 

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

(Dz.U. z dnia 10 lipca 2001 r.) z późniejszymi zmianami

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych (określonym w art. 2 ust. 1 ustawy) jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 

  • 160 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
  • 110 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku

 

Powierzchnie mieszkania uprawniające do dodatku:

1 osoba – 35 m² (maksymalnie 45,50 m²)

2 osoby – 40 m² (maksymalnie 52,00 m²)

3 osoby – 45 m² (maksymalnie 58,50 m²)

4 osoby – 55 m² (maksymalnie 71,50 m²)

5 osób – 65 m² (maksymalnie 84,50 m²)

6 osób – 70 m² (maksymalnie 89,50 m²)

+ 5 m² na każdą następną osobę

 

+ 15 m² dodatkowo na osobę niepełnosprawną (na wózku inwalidzkim

lub uprawnioną do dodatkowego pomieszczenia)

 

 

Potrzebne wnioski do dodatku mieszkaniowego można pobrać w biurze Administracji Osiedla lub w MOPR.

 

Po potwierdzeniu wniosku przez Administrację Osiedla wniosek należy złożyć w MOPR Białystok (adres poniżej).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział Świadczeń Rodzinnych

Ul. Klepacka 18

15 – 634 Białystok

Tel: 85 748 98 59

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest nas okres 6 miesięcy. W ostatnim miesiącu otrzymywania dodatku, jeśli nie zmieniły się nasze warunki materialne możemy złożyć nowy wniosek na kolejne 6 miesięcy, itd., aż do poprawy warunków materialnych.