Aktualności osiedla „Przyjaźń”:

 

 

Administracja Os. ,,Przyjaźń" przedstawia harmonogram odczytu wodomierzy

mieszkaniowych w grudniu 2018 r. 

  

Data odczczytu

Adres budynku

14.12.2018

Antoniukowska 1A, 1

Antoniukowska 3

Antoniukowska 3 A

Antoniukowska 3B

Antoniukowska 5A

Antoniukowska 15A

 
 
17.12.2018

Antoniukowska 15

Antoniukowska 15B

Antoniukowska 17

Antoniukowska 17A

Antoniukowska 17B

 
 
18.12.2018

Antoniukowska 19

Antoniukowska 19A

Antoniukowska 19 B

Antoniukowska 23

Wierzbowa 3

 
 
19.12.2018

Wierzbowa 5

Wierzbowa 5A

Wierzbowa 5B

Al. Solidarności 2

Al. Solidarności 6

 
 
21.12.2018

Al. Solidarności 8

Broniewskiego 5

Broniewskiego 6

Broniewskiego 6A

Broniewskiego 6B

Broniewskiego 6C

 

 

Wierzbowa 3A, 3B wodomierze na klatkach schodowych - odczyt 27.12.2018 r.,

Broniewskiego 7 - odczyt radiowy w dniu 02.01.2019 r., stany na dzień.

Wodomierze główne odczytujemy w dniu odczytu danego budynku.

 


 

Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach w budynkach mieszkalnych

 

 1. Broniewskiego 6 - 08.01.2019 r.
 2. Broniewskiego 6 A - 15.01.2019 r.
 3. Wierzbowa 5 - 22.01.2019 r.
 4. Wierzbowa 5 A - 29.01.2019 r.
 5. Wierzbowa 5 B - 05.02.2019 r.
 6. Broniewskiego 6 C - 12.02.2019 r.
 7. Broniewskiego 6 B - 19.02.2019 r.
 8. Wierzbowa 3 - 26.02.2019 r

 

W przypadku nieobecności w mieszkaniu prosimy o kontakt z Administracja tel. 85-664-32-33 w celu ustalenia nowego terminu przeglądu instalacji gazowej.

 

 


 

     Administracja os. Przyjaźń informuje iż jest możliwość wynajmu powierzchni do umieszczenia reklam

na ścianach budynków Antoniukowska 23 (szczyt) i Al. Solidarności 6 (ściana poprzeczna na XI p.).

Szczegóły można uzyskać pod nr tel. 85 72 22 318.

 


 

 Legalizacja wodomierzy na Osiedlu !

 

Przypominamy, że co 5 lat przeprowadza się legalizację wodomierzy, prosimy o sprawdzenie wodomierzy w mieszkaniu.

 

Po upływie daty legalizacji, zgodnie z przepisami prawa, wodomierze nie mogą być traktowane, jako urządzenia pomiarowe.

 

W związku z powyższym informujemy o obowiązku dostarczenia do Działu Technicznego Administracji Osiedla "Przyjaźń" dokumentów poświadczających przeprowadzenie legalizacji wodomierzy

 

Wymiana legalizacyjną wodomierzy może zostać zlecona:

 

 - firmie METRONA POLSKA świadczącej usługi w Spółdzielni, tel. 85 74 22 610, koszt wymiany legalizacyjnej jednego      wodomierza ø15 - 53 zł brutto. Na zamontowany wodomierz jest udzielana pięcioletnia gwarancja.

 

 - innym podmiotom gospodarczym świadczącym przedmiotowe usługi. W tym przypadku należy powiadomić Dział            Techniczny Administracji przed zdemontowaniem wodomierzy celem odczytu ich stanu końcowego, a po ich
   ponownym zamontowaniu celem założenia plomb montażowych.

 

 

W przypadku nie dokonania wymiany, zgodnie z „Regulaminem określającym zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej" nastąpi zmiana opłat czynszowych w których zużycie wody będzie naliczone ryczałtem.

 

wysokość miesięcznego ryczałtu:

 

- woda - 131,04zł/osobę

- podgrzanie wody - 70,00 zł/osobę

 


 

 

        W związku z licznymi Kradzieżami rowerów oraz włamaniami do piwnic, Policja prosi, aby:

 nie zostawiać rowerów na klatkach schodowych i balkonach, nawet jeżeli są zapięte kłódką

 • właściwie zabezpieczać rzeczy wartościowe w piwnicach, systematycznie sprawdzać zabezpieczenia;
 • zasłaniać ażurowe drzwi do piwnicy, aby wnętrze nie było widoczne dla przestępcy;
 • zamykać drzwi wejściowe do bloku oraz drzwi główne prowadzące do korytarza piwnic;
 • nie otwierać drzwi wejściowych przez domofon osobom nieznanym
 • zwracać uwagę na osoby nieznajome, które przebywają na klatce lub w pobliżu wejścia do klatki, bez wyraźnego celu;
 • dodatkowo zabezpieczać swoje rowery np. poprzez zgłoszenie się do najbliższego komisariatu Policji, w którym policjanci bezpłatnie oznakują rower. 

 

Komisariat Policji III w Białymstoku 

ul. Upalna 36 tel. 85 670 32 33

997 lub 112

  

 


 

   

   Istnieje także możliwość wynajęcia powierzchni pod reklamę na budynkach przy Antoniukowskiej 3, Broniewskiego 5 i Wierzbowej 3. Szczegółowe informacje o wolnych lokalach i powierzchni na reklamę w Administracji osiedla "Przyjaźń" przy ul.Broniewskiego 4 lub telefonicznie 85 662 92 26. 

 

 

 


 

 

Poniżej znajdują się informacje o sposobie odczytów na podzielnikach firmy Metrona Polska