Aktualności osiedla „Przyjaźń”:

 

 

                                Harmonogram odczytu wodomierzy przez konserwatorów Administracji os. „Przyjaźń”

w mieszkaniach w grudniu 2017 r. w godz. 7.30 – 10.30  i 16.00 – 17.00

 

18 grudnia 2017 r.

 1. Antoniukowska 3
 2. Antoniukowska 3b
 3. Antoniukowska 15b

 

19 grudnia 2017 r.

 1. Antoniukowska 19
 2. Antoniukowska 19b
 3. Wierzbowa 3

 

20 grudnia 2017 r.

 1. Al. Solidarności 2
 2. Al. Solidarności 6
 3. Wierzbowa 5a

 

                           Wierzbowa 3a i 3b – wodomierze na klatkach schodowych  - odczyt 29 grudnia 2017 r.

                           Broniewskiego 7 – odczyt radiowy w dniu 31 grudnia 2017 r.

 

Z pozostałych budynków stany wodomierzy podają lokatorzy w dniach 18 – 29 grudnia 2017 r.

 


 

Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach styczeń – luty 2018 r. w budynkach mieszkalnych

 1. Broniewskiego 6 - 09.01.2018 r.
 2. Broniewskiego 6a - 16.01.2018 r.
 3. Wierzbowa 5 - 23.01.2018 r.
 4. Wierzbowa 5a - 30.01.2018 r.
 5. Wierzbowa 5b - 06.02.2018 r.
 6. Broniewskiego 6c - 13.02.2018 r.
 7. Broniewskiego 6b - 20.02.2018 r.
 8. Wierzbowa 3 - 27.02.2018 r.

 

W przypadku nieobecności w mieszkaniu prosimy o kontakt z Administracja tel. 85-662-92-26 w celu ustalenia nowego terminu przeglądu instalacji gazowej.

 

 


 

 Legalizacja wodomierzy na Osiedlu !

 

Przypominamy, że co 5 lat przeprowadza się legalizację wodomierzy, prosimy o sprawdzenie wodomierzy w mieszkaniu.

 

Po upływie daty legalizacji, zgodnie z przepisami prawa, wodomierze nie mogą być traktowane, jako urządzenia pomiarowe.

 

W związku z powyższym informujemy o obowiązku dostarczenia do Działu Technicznego Administracji Osiedla "Przyjaźń" dokumentów poświadczających przeprowadzenie legalizacji wodomierzy

 

Wymiana legalizacyjną wodomierzy może zostać zlecona:

 

 - firmie METRONA POLSKA świadczącej usługi w Spółdzielni, tel. 85 74 22 610, koszt wymiany legalizacyjnej jednego      wodomierza ø15 - 53 zł brutto. Na zamontowany wodomierz jest udzielana pięcioletnia gwarancja.

 

 - innym podmiotom gospodarczym świadczącym przedmiotowe usługi. W tym przypadku należy powiadomić Dział            Techniczny Administracji przed zdemontowaniem wodomierzy celem odczytu ich stanu końcowego, a po ich
   ponownym zamontowaniu celem założenia plomb montażowych.

 

 

W przypadku nie dokonania wymiany, zgodnie z „Regulaminem określającym zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej" nastąpi zmiana opłat czynszowych w których zużycie wody będzie naliczone ryczałtem.

 

wysokość miesięcznego ryczałtu:

 

- woda - 131,04zł/osobę

- podgrzanie wody - 70,00 zł/osobę

 


 

 

        W związku z licznymi Kradzieżami rowerów oraz włamaniami do piwnic, Policja prosi, aby:

 nie zostawiać rowerów na klatkach schodowych i balkonach, nawet jeżeli są zapięte kłódką

 • właściwie zabezpieczać rzeczy wartościowe w piwnicach, systematycznie sprawdzać zabezpieczenia;
 • zasłaniać ażurowe drzwi do piwnicy, aby wnętrze nie było widoczne dla przestępcy;
 • zamykać drzwi wejściowe do bloku oraz drzwi główne prowadzące do korytarza piwnic;
 • nie otwierać drzwi wejściowych przez domofon osobom nieznanym
 • zwracać uwagę na osoby nieznajome, które przebywają na klatce lub w pobliżu wejścia do klatki, bez wyraźnego celu;
 • dodatkowo zabezpieczać swoje rowery np. poprzez zgłoszenie się do najbliższego komisariatu Policji, w którym policjanci bezpłatnie oznakują rower. 

 

Komisariat Policji III w Białymstoku 

ul. Upalna 36 tel. 85 670 32 33

997 lub 112

  

 


 

   

   Istnieje także możliwość wynajęcia powierzchni pod reklamę na budynkach przy Antoniukowskiej 3, Broniewskiego 5 i Wierzbowej 3. Szczegółowe informacje o wolnych lokalach i powierzchni na reklamę w Administracji osiedla "Przyjaźń" przy ul.Broniewskiego 4 lub telefonicznie 85 662 92 26. 

 

 

 


 

 

Poniżej znajdują się informacje o sposobie odczytów na podzielnikach firmy Metrona Polska