Aktualności osiedla „Przyjaźń”:


       Dział Tech. Adm. Os. „Przyjaźń" przedstawia harmonogram odczytu wodomierzy mieszkaniowych w czerwcu 2019 r.

Data odczytu Adres budynku

  24-cze    Antoniukowska 1, 1A
Antoniukowska 3
Antoniuowska 3A
Antoniukowska 3B
Antoniukowska 5A
Antoniukowska 15

 


 

  25-cze   Antoniukowska 15A
Antoniukowska 15B
Antoniukowska 17
Antoniukowska 17A
Antoniukowska 17B

 


 

  26-cze   Antoniukowska 19
Antoniukowska 19A
Antoniukowska 19B
Antoniukowska 23
Wierzbowa 3

 


 

  27-cz    Wierzbowa 5
Wierzbowa 5A
Wierzbowa 5B
Al. Solidarności 2
Al. Solidarności 6
Al. Solidarności 8
  

 

  28-cze   Broniewskiego 5
Broniewskiego 6 
Broniewskiego 6 A
Broniewskiego 6 B
Broniewskiego 6 C

 


 

Wierzbowa 3A, 3B wodomierze na klatkach schodowych - odczyt 29.06.2019 r. 
Broniewskiego 7 - odczyt radiowy w dniu 01.07.2019 r., stany na dzień 30.06.2019 r.
   
Wodomierze główne odczytujemy w dniu odczytu danego budynku.
   

 

 


 

 

Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach w budynkach mieszkalnych

 

 

 1. Antoniukowska 3 - 30.07.2019 r.
 2. Antoniukowska 3b - 27.08.2019 r.
 3. Antoniukowska 3a - 3.09.2019 r.
 4. Antoniukowska 5a - 17.09.2019 r.
 5. Antoniukowska 17b - 24.09.2019 r.

   

 

W przypadku nieobecności w mieszkaniu prosimy o kontakt z Administracja tel. 85-664-32-33 w celu ustalenia nowego terminu przeglądu instalacji gazowej.

 

 


 

     Administracja os. Przyjaźń informuje iż jest możliwość wynajmu powierzchni do umieszczenia reklam

na ścianach budynków Antoniukowska 23 (szczyt) i Al. Solidarności 6 (ściana poprzeczna na XI p.).

Szczegóły można uzyskać pod nr tel. 85 72 22 318.

 


 

 Legalizacja wodomierzy na Osiedlu !

 

Przypominamy, że co 5 lat przeprowadza się legalizację wodomierzy, prosimy o sprawdzenie wodomierzy w mieszkaniu.

 

Po upływie daty legalizacji, zgodnie z przepisami prawa, wodomierze nie mogą być traktowane, jako urządzenia pomiarowe.

 

W związku z powyższym informujemy o obowiązku dostarczenia do Działu Technicznego Administracji Osiedla "Przyjaźń" dokumentów poświadczających przeprowadzenie legalizacji wodomierzy

 

Wymiana legalizacyjną wodomierzy może zostać zlecona:

 

 - firmie METRONA POLSKA świadczącej usługi w Spółdzielni, tel. 85 74 22 610, koszt wymiany legalizacyjnej jednego      wodomierza ø15 - 53 zł brutto. Na zamontowany wodomierz jest udzielana pięcioletnia gwarancja.

 

 - innym podmiotom gospodarczym świadczącym przedmiotowe usługi. W tym przypadku należy powiadomić Dział            Techniczny Administracji przed zdemontowaniem wodomierzy celem odczytu ich stanu końcowego, a po ich
   ponownym zamontowaniu celem założenia plomb montażowych.

 

 

W przypadku nie dokonania wymiany, zgodnie z „Regulaminem określającym zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej" nastąpi zmiana opłat czynszowych w których zużycie wody będzie naliczone ryczałtem.

 

wysokość miesięcznego ryczałtu:

 

- woda - 131,04zł/osobę

- podgrzanie wody - 70,00 zł/osobę

 


 

 

        W związku z licznymi Kradzieżami rowerów oraz włamaniami do piwnic, Policja prosi, aby:

 nie zostawiać rowerów na klatkach schodowych i balkonach, nawet jeżeli są zapięte kłódką

 • właściwie zabezpieczać rzeczy wartościowe w piwnicach, systematycznie sprawdzać zabezpieczenia;
 • zasłaniać ażurowe drzwi do piwnicy, aby wnętrze nie było widoczne dla przestępcy;
 • zamykać drzwi wejściowe do bloku oraz drzwi główne prowadzące do korytarza piwnic;
 • nie otwierać drzwi wejściowych przez domofon osobom nieznanym
 • zwracać uwagę na osoby nieznajome, które przebywają na klatce lub w pobliżu wejścia do klatki, bez wyraźnego celu;
 • dodatkowo zabezpieczać swoje rowery np. poprzez zgłoszenie się do najbliższego komisariatu Policji, w którym policjanci bezpłatnie oznakują rower. 

 

Komisariat Policji III w Białymstoku 

ul. Upalna 36 tel. 85 670 32 33

997 lub 112

  

 


 

   

   Istnieje także możliwość wynajęcia powierzchni pod reklamę na budynkach przy Antoniukowskiej 3, Broniewskiego 5 i Wierzbowej 3. Szczegółowe informacje o wolnych lokalach i powierzchni na reklamę w Administracji osiedla "Przyjaźń" przy ul.Broniewskiego 4 lub telefonicznie 85 662 92 26. 

 

 

 


 

 

Poniżej znajdują się informacje o sposobie odczytów na podzielnikach firmy Metrona Polska