Dział Tech. Adm. Os. „Przyjaźń" przedstawia Harmonogram odczytu wodomierzy mieszkaniowych w grudniu 2019 r.
 
Data odczytu Adres budynku
   
  Antoniukowska 1, 1A
16-gru Antoniukowska 3A
  Antoniukowska 3B
  Antoniukowska 5A
  Antoniukowska 15
   
  Antoniukowska 15A
  Antoniukowska 15B
17-gru Antoniukowska 17
  Antoniukowska 17A
  Antoniukowska 17B
   
  Antoniukowska 19
  Antoniukowska 19A
18-gru Antoniukowska 19B
  Antoniukowska 23
  Wierzbowa 3
   
  Wierzbowa 5
  Wierzbowa 5A
19-gru Wierzbowa 5B
  Al. Solidarności 2
  Al. Solidarności 8
   
  Broniewskiego 6 
20-gru Broniewskiego 6 A
  Broniewskiego 6 B
  Broniewskiego 6 C
   
  Broniewskiego 5
30-gru Antoniukowska 3
  Al. Solidarności 6

 


 

Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach w budynkach mieszkalnych

  

 1. Broniewskiego 6 - 7.01.2020 r.
 2. Broniewskiego 6a - 14.01.2020 r.
 3. Wierzbowa 5 - 21.01.2020 r.
 4. Wierzbowa 5a - 28.01.2020 r.
 5. Wierzbowa 5b - 4.02.2020 r.
 6. Broniewskiego 6c - 11.02.2020 r.
 7. Broniewskiego 6b - 18.02.2020 r.
 8. Wierzbowa 3 - 25.02.2020 r.

   

 

W przypadku nieobecności w mieszkaniu prosimy o kontakt z Administracja tel. 85-664-32-33 w celu ustalenia nowego terminu przeglądu instalacji gazowej.

 

 


 

     Administracja os. Przyjaźń informuje iż jest możliwość wynajmu powierzchni do umieszczenia reklam

na ścianach budynków Antoniukowska 23 (szczyt) i Al. Solidarności 6 (ściana poprzeczna na XI p.).

Szczegóły można uzyskać pod nr tel. 85 72 22 318.

 


 

 Legalizacja wodomierzy na Osiedlu !

 

Przypominamy, że co 5 lat przeprowadza się legalizację wodomierzy, prosimy o sprawdzenie wodomierzy w mieszkaniu.

 

Po upływie daty legalizacji, zgodnie z przepisami prawa, wodomierze nie mogą być traktowane, jako urządzenia pomiarowe.

 

W związku z powyższym informujemy o obowiązku dostarczenia do Działu Technicznego Administracji Osiedla "Przyjaźń" dokumentów poświadczających przeprowadzenie legalizacji wodomierzy

 

Wymiana legalizacyjną wodomierzy może zostać zlecona:

 

 - firmie METRONA POLSKA świadczącej usługi w Spółdzielni, tel. 85 74 22 610, koszt wymiany legalizacyjnej jednego      wodomierza ø15 - 53 zł brutto. Na zamontowany wodomierz jest udzielana pięcioletnia gwarancja.

 

 - innym podmiotom gospodarczym świadczącym przedmiotowe usługi. W tym przypadku należy powiadomić Dział            Techniczny Administracji przed zdemontowaniem wodomierzy celem odczytu ich stanu końcowego, a po ich
   ponownym zamontowaniu celem założenia plomb montażowych.

 

 

W przypadku nie dokonania wymiany, zgodnie z „Regulaminem określającym zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej" nastąpi zmiana opłat czynszowych w których zużycie wody będzie naliczone ryczałtem.

 

wysokość miesięcznego ryczałtu:

 

- woda - 131,04zł/osobę

- podgrzanie wody - 70,00 zł/osobę

 


 

 

        W związku z licznymi Kradzieżami rowerów oraz włamaniami do piwnic, Policja prosi, aby:

 nie zostawiać rowerów na klatkach schodowych i balkonach, nawet jeżeli są zapięte kłódką

 • właściwie zabezpieczać rzeczy wartościowe w piwnicach, systematycznie sprawdzać zabezpieczenia;
 • zasłaniać ażurowe drzwi do piwnicy, aby wnętrze nie było widoczne dla przestępcy;
 • zamykać drzwi wejściowe do bloku oraz drzwi główne prowadzące do korytarza piwnic;
 • nie otwierać drzwi wejściowych przez domofon osobom nieznanym
 • zwracać uwagę na osoby nieznajome, które przebywają na klatce lub w pobliżu wejścia do klatki, bez wyraźnego celu;
 • dodatkowo zabezpieczać swoje rowery np. poprzez zgłoszenie się do najbliższego komisariatu Policji, w którym policjanci bezpłatnie oznakują rower. 

 

Komisariat Policji III w Białymstoku 

ul. Upalna 36 tel. 85 670 32 33

997 lub 112

  

 


 

   

   Istnieje także możliwość wynajęcia powierzchni pod reklamę na budynkach przy Antoniukowskiej 3, Broniewskiego 5 i Wierzbowej 3. Szczegółowe informacje o wolnych lokalach i powierzchni na reklamę w Administracji osiedla "Przyjaźń" przy ul.Broniewskiego 4 lub telefonicznie 85 662 92 26. 

 

 

 


 

 

Poniżej znajdują się informacje o sposobie odczytów na podzielnikach firmy Metrona Polska