Ogłoszenia administracji

 

 

WYCIĄG Z UCHWAŁY NR XIV/199/15 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 23 LISTOPADA 2015 r.

   

Administracja Osiedla „Białostoczek" podziela liczne skargi lokatorów i przypomina notorycznie parkującym swoje pojazdy na trawnikach i zieleńcach, że takie działanie nie tylko niszczy zieleń, ale i jest niezgodne z przepisami kodeksu drogowego.

Wszystkie przypadki naruszania tego przepisu będą zgłaszane do Policji i Straży Miejskiej.Administracja Osiedla „Białostoczek" uprzejmie prosi o umiejętne korzystanie z kanalizacji sanitarnej w swoich mieszkaniach.

Prosimy przede wszystkim o nie wrzucanie do muszli klozetowych przedmiotów w postaci zużytych podpasek, różnych części bielizny, stałych odpadów kuchennych, itp., które mogą zatrzymać prawidłowy odpływ ścieków w pionach i leżakach kanalizacyjnych.

Zapobiegnie to zalewaniu piwnic przez fekalia, a przez to nieprzyjemnym zapachom w piwnicach i na klatkach schodowych. Zaoszczędzi to również kosztów ponoszonych na odblokowywanie całych ciągów kanalizacyjnych.


Administracja Osiedla „Białostoczek" zwraca się z prośbą o pilne uprzątnięcie ze swoich boksów piwnicznych wszelkich odpadów, tj.: psujących się przetworów, gnijących ziemniaków oraz innych cuchnących przedmiotów.


Administracja Osiedla „Białostoczek" prosi o pilne uprzątnięcie z przejść na klatkach schodowych, z korytarzy piwnicznych oraz z pomieszczeń kurków gazowych: szafek , lodówek, pralek, wózków , rowerów, itp..

Powyższy stan rzeczy narusza przepisy ppoż. i BHP .