Wykaz nieruchomości Osiedla „Przyjaźń”

L.p.

Numer nieruchomości

Budynki należące do nieruchomości /adres/

Ilość kl.

ilość mieszkań

Ilość mieszkań w nieruchomości


Nieruchomości mieszkalne


1

EP/1

Al. Solidarności 2

4

115

341

2

Al. Solidarności 6

4

116

3

Al. Solidarności 8

4

110

4

EP/2

Broniewskiego 5

4

116

116

5

EP/3

Broniewskiego 7

3

45

45

6

EP/4

Broniewskiego 6

7

103

732

7

Broniewskiego 6A

7

104

8

Broniewskiego 6B

7

105

9

Broniewskiego 6C

7

105

10

Wierzbowa 5

7

105

11

Wierzbowa 5A

7

105

12

Wierzbowa 5B

7

105

13

EP/5

Wierzbowa 3A

3

30

54

14

Wierzbowa 3AB

3

24

15

EP/6

Antoniukowska 23

3

89

177

16

Wierzbowa 3

3

88

17

EP/7

Antoniukowska 19

5

75

225

18

Antoniukowska 19A

5

75

19

Antoniukowska 19B

5

75

20

EP/8

Antoniukowska 17

5

75

450

21

Antoniukowska 17A

5

75

22

Antoniukowska 17B

5

75

23

Antoniukowska 15

5

75

24

Antoniukowska 15A

5

75

25

Antoniukowska 15B

5

75

26

EP/9

Antoniukowska 3

5

75

300

27

Antoniukowska 3A

5

75

28

Antoniukowska 3B

5

75

29

Antoniukowska 5A

5

75

30

EP/10

Antoniukowska 1

2

30

90

31

Antoniukowska 1A

5

60Nieruchomości niemieszkalne
Numer nieruchomości

Budynki należące do nieruchomości /adres/

Przenaczenie

1

EP/11

Antoniukowska 1

Pawilon handlowy

2

EP/12

Antoniukowska 3A

Garaże

3

EP/13

Antoniukowska 3B

Garaże

4

EP/14

Antoniukowska 11A

Przychodnia lekarska

5

EP/15

Antoniukowska 15

Garaże

6

EP/16

Antoniukowska 15A

Garaże

7

EP/17

Antoniukowska 15B

Garaże

8

EP/18

Antoniukowska 19

Garaże

9

EP/19

Antoniukowska 19A

Garaże

10

EP/20

Antoniukowska 19B

Pawilon handlowy

11

EP/21

Antoniukowska 21

Pawilon użytkowy

12

EP/22

Broniewskiego 4

Pawilon użytkowy

13

EP/23

Broniewskiego 4

Garaże

14

EP/24

Broniewskiego 4A

Garaże

15

EP/25

Broniewskiego 6 /od Broniewskiego 4/

Garaże

16

EP/26

Broniewskiego 6 /od Broniewskiego 8/

Garaże

17

EP/27

Broniewskiego 6B

Garaże

18

EP/28

Broniewskiego 6C

Garaże

19

EP/30

Wierzbowa 5A

Garaże

20

EP/35

Antoniukowska 19A

Kwiaciarnia

21

EP/36

Broniewskiego 5

Sklep mięsny

22

EP/37

Broniewskiego 5

Piekarnia

23

EP/38

Al. Solidarności 6

Sklep spożywczy