Administracja Osiedla „Białostoczek" uprzejmie prosi o umiejętne korzystanie z kanalizacji sanitarnej w swoich mieszkaniach.

Prosimy przede wszystkim o nie wrzucanie do muszli klozetowych przedmiotów w postaci zużytych podpasek, różnych części bielizny, stałych odpadów kuchennych, itp., które mogą zatrzymać prawidłowy odpływ ścieków w pionach i leżakach kanalizacyjnych.

Zapobiegnie to zalewaniu piwnic przez fekalia, a przez to nieprzyjemnym zapachom w piwnicach i na klatkach schodowych. Zaoszczędzi to również kosztów ponoszonych na odblokowywanie całych ciągów kanalizacyjnych.