Prezentacja Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w publikacji "125 lat Spółdzielczości

Mieszkaniowej w Polsce" wydanej na zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej. 

 


 


 

Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest najstarszą i jedną z największych spółdzielni w Białymstoku.  W jej skład wchodzi pięć osiedli: „Centrum”, „Białostoczek”, „Sienkiewicza”, „Przyjaźń" i „Tysiąclecia”, na których wybudowano 370 budynków, w tym 286 budynków mieszkalnych, w których obecnie mieszka blisko 30 tys. mieszkańców. Każde osiedle ma swoją administrację, co ułatwia zarządzanie zasobami i poprawia komunikację z mieszkańcami.

Głównym  celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin poprzez dostarczanie im samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

 

Dziś na plan pierwszy wysuwają się wszystkie działania poprawiające komfort życia na spółdzielczych osiedlach, w spółdzielczych budynkach. Dlatego też spółdzielnia kładzie duży nacisk na termomodernizację zasobów mieszkaniowych. W ciągu ostatnich kilku lat docieplona została większość znajdujących się na osiedlach budynków, co stanowi  92 % w skali spółdzielni. Na bieżąco wykonywane są prace remontowe i modernizacyjne podnoszące estetykę budynków i terenów zielonych. Urodę osiedli podkreślają kolorowe elewacje budynków, ładnie ukwiecone balkony, pielęgnowane ogródki. Osiedla wyposażone są w coraz lepszą  techniczną i społeczną infrastrukturę. Na podwórkach pojawiają się nowoczesne place zabaw i siłownie zewnętrzne. Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi ponadto szeroką działalność społeczną, oświatowo - kulturalną w czterech klubach osiedlowych kierujących swoją wzbogacaną ofertę zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Placówki te organizują stałe formy pracy kulturalno - oświatowej i imprezy okolicznościowe.

 

Dzięki sprawnemu zarządzaniu Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest stabilna finansowo i postrzega się ją jako wiarygodnego partnera dla kontrahentów. Potwierdzeniem jej statusu są przyznane nagrody. W latach 2011 - 2013 spółdzielnia była laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych, zdobywając trzykrotnie tytuł „Dobrej Spółdzielni”. Ponadto w 2011 roku BSM zajęła III miejsce w kategorii "Spółdzielnia powyżej 500 tys. m2" i uzyskała nagrodę Grand Prix. W tym samym roku zajęła również I miejsce wśród spółdzielni mieszkaniowych w województwie podlaskim. Kolejnym sukcesem było ponowne otrzymanie w 2013 roku nagrody Grand Prix w kategorii "Spółdzielnia powyżej 500 tys. m2".

 

Władze spółdzielni konsekwentnie realizując postawione cele, starają się również przewidzieć, jakie będzie jutro.