Informacja o nowych cenach ciepła dla węzłów grupowych

 

 

Informacja o nowych cenach ciepła dla węzłów indywidualnych

 

 

  


 

 

 

Przeglądy i odczyty

 

 

1. TERMINY ODCZYTÓW I LEGALIZACJI WODOMIERZY

Administracja Osiedla „CENTRUM" informuje, że odczyty liczników wody na naszym Osiedlu odbywają się 3 razy w roku, zazwyczaj w ostatnich 10 dniach:

* czerwca /lub maja gdy jest podwyżka cen zimnej wody/

* września,

* grudnia.

W tym okresie prosimy śledzić pojawiające się na klatkach schodowych ogłoszenia, w których jest podany sposób przeprowadzenia odczytu w danym budynku. Jest to:

· albo prośba o podanie stanów liczników w określonym terminie do Administracji przez lokatorów,

· albo informacja w jakim dniu i od której godziny taki odczyt będzie prowadził pracownik Administracji.

W przypadku lokali niezamieszkałych lub osób rzadko przebywających pod adresem lub, jeśli nie zauważyliśmy w tym okresie takiego ogłoszenia prosimy o podawanie stanów do Administracji pod koniec wyżej wymienionych miesięcy, nawet wówczas, gdy nie występuje zużycie wody.
Na dostarczanych do Państwa rozliczeniach wody są wyszczególnione poprzednie i aktualnie zgłoszone wskazania wodomierzy. W przypadku niezgodności (ze stanem zgłoszonym) prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem Osiedla w celu sprostowania takiego rozliczenia.
Nowo montowane na naszym Osiedlu wodomierze posiadają liczydła składające się z 4 lub 5 cyfr czarnych i z 2 lub 3 cyfr czerwonych.

Metry sześcienne zużytej wody wskazują cyfry czarne i to one powinny być podawane do rozliczenia.

Cyfry czerwone natomiast wskazują tylko część następnego, rozpoczętego metra sześciennego wody.

Przykład wskazania wodomierza:

 

0

0

3

5

,

8

2

4


 

             


cyfry czarne przecinek cyfry czerwone
Takie wskazanie należy odczytać jako 35 m³ zużytej wody lub zaokrąglić do pełnych 36 m³ wody.


Wodomierze wody zimnej i ciepłej podlegają legalizacji co 5 lat licząc od 01 stycznia następnego roku po legalizacji.

Wodomierz musi być zalegalizowany powtórnie nie później niż w ostatnim roku ważności kończącej się legalizacji - maksymalnie do 31 grudnia.

Na naszym Osiedlu legalizację wodomierzy na zlecenie BSM prowadzi P.P.H. „Mark-Bud" sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Lipowa 24, tel. 085 732 76 24 ( w godz. 7.00 - 15.00).

Osoba odpowiedzialna za wymianę w P.P.H. „Mark-Bud" - Pani Justyna GIERMAK.

Wodomierze te posiadają zabezpieczenia i wskaźniki antymagnetyczne.

Firma „Mark-Bud" udziela na swoje wodomierze 60 miesięcznej gwarancji.

 

  1. INSTALACJE : gazowa i wentylacyjna podlegają sprawdzeniu prawidłowości działania raz w roku .
  2. INSTALACJA elektryczna w mieszkaniu podlega sprawdzeniu raz na 5 lat .

 

O terminach przeglądu poszczególnych instalacji lokatorzy informowani są ogłoszeniami wywieszanymi na klatkach schodowych, z kilkudniowym wyprzedzeniem.