Aktualności osiedla „Białostoczek”

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

Informacja o nowych cenach ciepła dla węzła

Bitwy Białostockiej 32d

 

 

Informacja o nowych cenach ciepła dla węzłów ul. Buskiej

 


 

Informacja o nowych cenach ciepła dla węzłów Radzymińska 2a

i Bitwy Białostockiej 29

 

 

Informacja o nowych cenach ciepła dla węzłów Białostoczek 22 i 23

oraz Radzymińska 10

 

 

Informacja o nowych cenach ciepła dla węzłów grupowych

 

 

 Informacja o nowych cenach ciepła dla węzłów indywidualnych

 

   


 

Administracja Osiedla „Białostoczek" informuje, że odczyty liczników wody na naszym Osiedlu odbywają się 2 razy w roku, zazwyczaj w 3 tygodniu:* czerwca 

* grudnia.W tym okresie prosimy śledzić pojawiające się na klatkach schodowych ogłoszenia, w których jest podany sposób przeprowadzenia odczytu w danym budynku. Jest to:

· albo prośba o podanie stanów liczników w określonym terminie do Administracji przez lokatorów,

· albo informacja w jakim dniu i od której godziny taki odczyt będzie prowadził pracownik Administracji.W przypadku lokali niezamieszkałych lub osób rzadko przebywających pod adresem lub, jeśli nie zauważyliśmy w tym okresie takiego ogłoszenia prosimy o podawanie stanów do Administracji pod koniec wyżej wymienionych miesięcy, nawet wówczas, gdy nie występuje zużycie wody.Na dostarczanych do Państwa rozliczeniach wody są wyszczególnione poprzednie i aktualnie zgłoszone wskazania wodomierzy. W przypadku niezgodności (ze stanem zgłoszonym) prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem Osiedla w celu sprostowania takiego rozliczenia.Nowo montowane na naszym Osiedlu wodomierze posiadają liczydła składające się z 4 lub 5 cyfr czarnych i z 2 lub 3 cyfr czerwonych.Metry sześcienne zużytej wody wskazują cyfry czarne i to one powinny być podawane do rozliczenia.

Cyfry czerwone natomiast wskazują tylko część następnego, rozpoczętego metra sześciennego wody.Przykład wskazania wodomierza:

0

0

3

5

,

8

2

4

 cyfry czarne ↑ cyfry czerwone

przecinekTakie wskazanie należy odczytać jako 35 zużytej wody lub zaokrąglić do pełnych 36 wody.

 


 

DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ WODOMIERZE ?

 

  

 

Administracja Osiedla „Białostoczek” po raz kolejny proponuje rozważyć opomiarowanie Państwa mieszkania w zakresie wody.

 

Na naszym Osiedlu liczącym około 3750 mieszkań tylko 6 mieszkań nie jest wyposażonych w liczniki wody.

Obecnie ryczał za wodę wynosi 159,13 zł na 1 osobę miesięcznie, co odpowiada 18m³ wody, w tym jej podgrzanie w ilości 3,5m³.

 

 

Ryczałt będzie ulegać dalszemu zwiększeniu, gdyż niedobory wody na niektórych węzłach są znaczne. Na pewno, na ten stan rzeczy ma i wpływ część z nieopomiarowanych mieszkań. W mieszkaniach tych ryczałt jest liczony zazwyczaj na jedną osobę, a przy braku mierników nie ma tendencji do oszczędzania, czy też przejmowania się drobnymi przeciekami do sedesu, które na przestrzeni roku stanowią pokaźną liczbę setek tysięcy litrów wody niepotrzebnie odprowadzonej do kanalizacji i opłacanej przez nas wszystkich. Także często mieszkania takie są podnajmowane, czego skutkiem jest zamieszkiwanie go przez większą ilość osób niż deklarowana, a tym samym wzrasta znacznie zużycie wody ponad płacony ryczałt.

 

Musimy także przyznać, że część z tych mieszkań stoi również pusta, a ich właściciele płacą w ryczałcie za wodę, której nie zużywają.

 

Dlatego kolejny raz apelujemy do Państwa o zamontowanie wodomierzy by każdy płacił za siebie i za ilość wody, którą faktycznie zużył.

 

Ułatwieniem dla tych z Państwa, którzy rzeczywiście nie mieszkają jest to, że odczyt powyższych wodomierzy odbywa się teraz, trzy razy w roku, a przy braku zużycia nie będziecie Państwo ponosili żadnych kosztów za wodę.

 

 

 

Całkowity koszt montażu 1 szt. wodomierza wynosi około 100 zł brutto i obejmuje robociznę łącznie z koniecznymi materiałami i wodomierzem, czyli jest niższy od 1 miesięcznego ryczałtu.

 

Istnieje możliwość rozłożenia kosztu montażu wodomierzy na nieoprocentowane raty.

 

 

 

Przy rozsądnym i ekonomicznym korzystaniu z wody koszty założenia wodomierzy często zwracają się już po kilku miesiącach (dla tych, którzy faktycznie nie zamieszkują przy 2 wodomierzach już w przeciągu niecałych2 miesięcy).

 

Średnie krajowe zużycie wody w mieszkaniach wyposażonych w wodomierze kształtuje się w granicach 5,4m³, w tym 2m³ jej podgrzania, co nie przekracza 60 zł miesięcznie na 1 osobę. Przy utrzymaniu takiego zużycia czynsz ulegnie zmniejszeniu o około 100 zł na osobę miesięcznie.

 

 

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Administracji Osiedla, Ul. Kozłowa 4,od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500lub telefonicznie: (0-85)662-92-23,662-92-24,664-32-32.

 


 

Osiem praktycznych rad:

Jak oszczędzać energię?- W pokoju wystarczy temperatura 20 ⁰C, a w kuchni 15 ⁰C. Każdy stopień temperatury mniej to 6 % oszczędności kosztów ogrzewania.

- Drzwi i okna powinny być szczelne. Nie można pozwolić, aby ciepło, za które płacimy uciekało z mieszkania.Dotyczy to również klatki schodowej i pomieszczeń wspólnych: pralni, suszarni, itp..

- Temperaturę w nocy z powodzeniem można obniżyć o 5 ⁰C. Oszczędza się w ten sposób do 30 % ciepła.

- Grzejniki powinny być odsłonięte. Zbyt długie zasłony i meble stojące przy grzejnikach nie dopuszczają ciepła do mieszkania.

- Należy grzejnik niezwłocznie odpowietrzyć, jeśli usłyszymy w nim „bulgotanie".

- Nigdy nie powinno się suszyć prania na grzejnikach. Grzejnik bowiem będzie gorący, a w mieszkaniu będzie zimno.

- Kapiący kran zwiększa niepotrzebnie zużycie wody o minimum 10 l dziennie. Prawie nie widoczna strużka wody płynąca z niesprawnej spłuczki do sedesu nawet o kilkaset litrów dziennie. Należy niezwłocznie wezwać instalatora.

- Nie wietrzyć mieszkania dłużej niż 10 minut. Ciepło w ścianach i meblach ułatwi ogrzanie świeżego powietrza, które napłynęło podczas wietrzenia. Na czas wietrzenia zawory ustaw na Þ aby podczas wietrzenia grzejnik silnie nie nagrzewał się, a nasze ciepło nie ulatywało na zewnątrz.

 


 

Gdy sprzedajesz-kupujesz mieszkanie.

 

 

 

 

Administracja Osiedla „Białostoczek” informuje, że na sprzedającym i kupującym mieszkanie leży obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się z aktem kupna – sprzedaży do Biura Administracji przy ulicy Kozłowej 4 (pokój nr 5) - w celu:

 

 

 

·poinformowania Administracji o fakcie zbycia/nabycia lokalu, dopełnienia formalności ewidencyjnych oraz uzyskania informacji o dalszym postępowaniu,

 

 

 

·uzgodnienia terminu dokonania przez firmę rozliczeniową międzyodczytu podzielników ciepła zainstalowanych na grzejnikach w celu rozliczenia zużycia ciepła w lokalu,

 

 

 

·podania wskazań wodomierzy na dzień zbycia (opuszczenia) mieszkania w celu dokonania rozliczenia wody.

 

 

 

Administracja Osiedla „Białostoczek” pracuje w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach 7.00 – 15.00, a we wtorki od godziny 7.00 – 17.00.

 

 

 

Informacje telefoniczne: 85 662 92 23, 85 662 92 24, 85 664 3232.