Skład Rady Nadzorczej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  

   
Burzyńska Barbara Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członek Komisji GZM
Chabowska Zofia Stefania Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Charkiewicz Aleksy Członek Komisji GZM
Czujkowska Marianna  Z-ca Przewodniczącego Komisji GZM
Eliaszuk Agnieszka  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Fidura Jacek  Członek Komisji Technicznej
Kamiński Paweł Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kiczkajło Janusz Sekretarz Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komisji Technicznej
Matowicka Urszula Członek Komisji Technicznej
Talecka Elżbieta Członek Komisji Technicznej
Tomaszewski Jakub Wojciech Członek Komisji GZM
Tomaszewski Maciej Członek Komisji Technicznej
Truskolaska Iwona Członek Komisji Rewizyjnej
Wróbel Irena  Członek Komisji Rewizyjnej
Zalewski Rafał Przewodniczący Komisji GZM