Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białymstoku ogłasza przetarg ofertowy 

na wykonanie prac remontowych klatek schodowych, balkonów i dachu na jednym z budynków

w zasobach Spółdzielni.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Św. Rocha 11/1 pok. 705

w godz. 700 – 1500 po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł na konto

89 1050 1823 1000 0022 2602 8492 w ING Bank Śląski z dopiskiem „opłata za SIWZ”.

Termin składania ofert mija 23.10.2019 r. o godz. 1500.

BSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. (85) 739 95 03.