Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ofertowy na najem pawilonu
   handlowego (982 m2 p.u.) przy  ul. Białostoczek 1/1 w Białymstoku.

 

  Wymagania dotyczące oferty i warunki najmu można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy
  ul. Św. Rocha 11/1 pok. 705 w godz. 7.00-15.00.

  Termin składania ofert – 26 stycznia 2018 r. do godz. 14.00

  Bliższe informacje – pok. 705, tel. (85)    739-95-07,

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.