Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu

   użytkowego (150,8m2 p.u.) przy  ul. Ciepłej 13 w Białymstoku.

 

  Wymagania dotyczące oferty i warunki najmu można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy
  ul. Św. Rocha 11/1 pok. 705 w godz. 7.00-15.00.

  Termin składania ofert – 26 stycznia 2018 r. do godz. 14.00

  Bliższe informacje –  tel. (85) 739-95-55,

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.