Skład Rady Nadzorczej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 


 

 

Białowicz Robert - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kamiński Paweł - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kiczkajło Janusz - Sekretarz Rady Nadzorczej

Czujkowski Jerzy - Przewodniczący Komisji GZM

Sokół-Kraśnicka Kamila - Przewodnicząca Komisji Technicznej

Boguszewski Wojciech

Charkiewicz Aleksy

Chyży Piotr

Fidura Jacek

Kaźmierczak Zbigniew Robert

Konopko Mirosław Krzysztof

Lenarciak Justyna

Tomaszewski Jakub Wojciech

Wróbel Irena 

Zalewski Rafał