UWAGA MIESZKAŃCY

 

Administracje Osiedli Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej informują, że celem ponoszenia niższych opłat, Spółdzielnia zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów. Wiąże się to z koniecznością oddzielania szklanych słoików i butelek.

W związku z powyższym prosimy o wrzucanie opakowań szklanych do pojemnika na szkło. Przypominamy, że w żadnym wypadku nie należy tam wrzucać odpadów komunalnych.

 

Dziękujemy