Skład Rady Nadzorczej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybranej

na Walnym Zgromadzeniu BSM,

które odbyło się w dniach od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r. przedstawia się następująco:

 


 

Robert Białowicz  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Kamiński - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janusz Kiczkajło - Sekretarz Rady Nadzorczej

Barbara Szekalska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jerzy Czujkowski - Przewodniczący Komisji GZM

Kamila Sokół-Kraśnicka - Przewodnicząca Komisji Technicznej

Wojciech Boguszewski

Piotr Chyży

Stanisława Czauż

Zbigniew Kaźmierczak

Mirosław Konopko

Justyna Lenarciak

Jakub Tomaszewski

Irena Wróbel

Rafał Zalewski

 

 

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców został dokonany w dniu 09.07.2019 r. sygn. sprawy:

BI.XIINS-REJ.KRS/005386/19/660