Dział VI. NAJEM LOKALI§ 34


1. Spółdzielnia może wynajmować członkom spółdzielni i osobom niebędacym członkami, lokale mieszkalne:

a) wybudowane specjalnie z przeznaczeniem na wynajem,
b) inne mieszkania uprzednio wynajmowane.


1. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom spółdzielni.
2. Oferty przedkładane są w kolejności wniosków o wynajęcie lokalu.


§ 35


1. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym - wolne w sensie prawnym.

2. Dobór najemców lokali użytkowych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.