SPIS TREŚCI

Dział I

Dział II

A.
B.
C.

Dział III

Dział IV

Dział V

A.

B.


C.
Dział VI

Dział VII

Dział VIII

Dział IX

A.

B.

C.

D.

E.

Dział X

A.

B.

C.

Dział XI

Dział XII

Dział XIII

 

Dział XIV

Dział XV

A.

B.

C.

Dział XVI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

CZŁONKOWIE 2

POWSTANIE CZŁONKOSTWA 2

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 4

USTANIE CZŁONKOSTWA 7

WPISOWE I UDZIAŁY 10

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE 11

PRAWA DO LOKALI 12

SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 13

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

MIESZKALNEGO 18

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI 19

NAJEM LOKALI 22

ZAMIANA MIESZKAŃ 22

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 23

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALI 25

SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO, UŻYTKOWEGO W TYM DO GARAŻU 26

PRAWO DO MIEJSCA POSTOJOWEGO W GARAŻU WIELOSTANOWISKOWYM 27

LOK. UŻYTKOWE W TYM GARAŻE ODDANE W NAJEM 27

PRACOWNIE TWÓRCÓW ODDANE W NAJEM 28

WKŁADY 29

POSTANOWIENIA OGÓLNE 29

WKŁADY MIESZKANIOWE 30

WKŁADY BUDOWLANE 33

OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI 35

PODZIAŁ NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI NA OBCIĄŻAJĄCE SPÓŁDZIELNIĘ I CZŁONKÓW 38

ROZLICZENIE Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 40

GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 40

ORGANY SPÓŁDZIELNI 42

WALNE ZGROMADZENIE 42

RADA NADZORCZA 55

ZARZĄD 60

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 62

 

  

 

 

 

 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonany został Postanowieniem Sądu z dnia 23.01.2008r sygnatura sprawy:

`BI.XII NS-REJ.KRS/000456/08/439

ogłoszenia erotyczne