Dział XIII. ROZLICZENIE Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

 

§ 77

1. Przez dodatkowe wyposażenie mieszkań rozumie się niezaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie mieszkań, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową mieszkania.

2. Nakłady, o których mowa w ust. 1, nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków.

§ 78

1. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie mieszkań, jeżeli nie jest wykonane za pośrednictwem spółdzielni, wymaga zgody spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi.

2. Wartość nakładów poniesionych na dodatkowe wyposażenie wyceniana jest przez rzeczoznawcę w ramach operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu.