Administracja Przyjaźń Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatrudni na stanowisko - 

 

 

Sprzątacz posesji 

 

 

Kontakt telefoniczny administracja osiedla „Przyjaźń″ 85 73-99-530, 85 742-06-34 lub 85 72-22-316 

Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.