Członkowie Rady Nadzorczej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

przyjmują interesantów w każdy pierwszy wtorek miesiąca poczynając od września 2016 r.

w siedzibie:

 

 

Administracji Centrum             al. Piłsudskiego 19/1,

Administracji Przyjaźń             ul. Broniewskiego 4,

Administracji Białostoczek      ul. Kozłowa 4,

Administracji Sienkiewicza     ul. Nowogródzka 6/1,

Administracji Tysiąclecia         ul. Mazowiecka 39D,

 

 

w godzinach od 16.00 do 17.00