Wyższe opłaty za ciepło

 

          Od 20 września 2019 r. średnio o nieco ponad 4 proc. wzrosną ceny za centralne ogrzewanie

i podgrzanie wody.

 

Nowy cennik, zatwierdzony przez Urząd Regulacji Energetyki, przesłała nam ENEA Ciepło sp. z o.o. dostarczająca ciepło do naszych zasobów. Podwyżki są zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów węzłów cieplnych. Niżej prezentujemy wzrost opłat stałych i zmiennych za energię cieplną dla poszczególnych grup węzłów:

 

  1. węzły cieplne indywidualne             - opłata stała wzrost o 4,08%,

    (obsługujące jeden budynek)                       - opłata zmienna wzrost o 4,05%

 

  1. węzły cieplne grupowe                    - opłata stała wzrost o 4,11%,

    (obsługujące kilka budynków)                     - opłata zmienna wzrost o 4,39%.

 

 

Zmiany ceny wymuszają też na nas konieczność dokonania odczytów wodomierzy lokalowych. Informacja o terminach odczytów w poszczególnych budynkach zostanie zamieszczona - tak jak zawsze - na klatkach schodowych. Prosimy o umożliwienie pracownikom administracji wykonania odczytów w zaplanowanych terminach. Odczytane wielkości zużycia wody ciepłej zostaną uwzględnione w rozliczeniu II półrocza 2019 r., które otrzymają Państwo na początku stycznia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy zainteresowani zwiększeniem zaliczki na poczet centralnego ogrzewania i ciepłej wody proszone są o kontakt z administracją osiedla.